Gebiedsontwikkeling Keent

Gemeente Weert, provincie Limburg en Wonen Limburg willen samen met de wijkbewoners de wijken Keent en Moesel klaarmaken voor de toekomst. Hiervoor is een Gebiedsvisie ontwikkeld.

Beide wijken moeten in 2040 zo zijn ingericht dat iedere bewoner er zijn leven lang kan blijven wonen door de aanwezigheid van verschillende woningtypes en voorzieningen voor jong en oud. Er ontstaan gemengde wijken, waarin mensen elkaar tegenkomen en dezelfde buitenruimte gebruiken. 

Informatie

Aandachtspunten bij het plan zijn: een duurzame en toekomstbestendige aanpak van de huidige 650 portiek-etagewoningen, een duurzame oplossing voor de maatschappelijke voorziening in Moesel én groene en veilige openbare ruimte.

Om alle plannen te realiseren zijn er vijf fasen en een parallelfase vastgesteld, waarbinnen de Gebiedsvisie wordt uitgevoerd.

Alle informatie zoals de Gebiedsvisie, plattegronden en planning is te vinden op www.keentmoesel.nl. Deze site wordt door de Gemeente en Wonen Limburg up to date gehouden.

Heb je vragen? Die kun je stellen per mail: keentmoesel@wonenlimburg.nl,  per telefoon: gemeente Weert: (0495) 575 000, Wonen Limburg: (088) 3850 800) of via Hoplr

Hoplr

Inwoners van Keent kunnen via het digitale buurtnetwerk Hoplr in gesprek met buren, gemeente en Wonen Limburg over de resultaten van het onderzoek, de gebiedsvisie en de verdere plannen in de wijk. De gemeente en Wonen Limburg gebruiken het platform om berichten te plaatsen over de ontwikkelingen in Keent en Moesel en om de buurt mee te laten denken.

Inwoners van Keent en Moesel hebben een brief ontvangen met daarin een buurtcode. Download de mobiele app via de Google Play Store  of Apple App Store) of surf naar www.hoplr.nl en vul uw adres en de ontvangen buurtcode in.

Geen brief ontvangen of de brief kwijtgeraakt? Geen probleem! Je kunt ook zonder code registreren. Dan kies je tijdens het inschrijvingsproces voor ‘Ik heb geen brief met code ontvangen’.