Overleg Gebiedsvisie Keent/Moesel

Hallo allemaal, 

 

Overleg gebiedsvisie JOP / Zevensprong.

Het was een goede opkomst met voornamelijk wijkbewoners.

Hierbij een korte samenvatting:

  • Opkomst was hoog op 25 mei voor presentatie, veel interesse vanuit de wijk, dit is uiteindelijk in het verslag opgenomen dat op de eigen website staat;
  • Aantal woningen tov de gebiedsvisie is onveranderd, kritiek vanuit de bewoners op de groene plek om 5 ipv 3 hoog te gaan bouwen, de hoeveelheid van de huizen, ook vragen welke doelgroep er komt wonen en wat de doorlooptijd wordt van dit project;
  • Waarom een locatie? Vanuit de gebiedsvisie dat er iets moet gebeuren met de 650 portiekflats, keuze herontwikkeling en energieneutraal bouwen. Zevensprong, Microhal, veldje Laurenburg eerste locaties waar die transitie naar toe plaats gaat vinden. Sociale huur nu St Jozefslaan krijgen voorrang op nieuwe woningen, niet alleen op Keent/Moesel maar ook elders in Weert en daarbuiten. Is nu een nog een visie, geen werkelijkheid. Gesprekken met kerk is een kans dat het buurthuis op die plek komt, en dat de plek van de microhal bestemmingsbouw krijgt. Tot die tijd blijft buurthuis waar het ligt;
  • Indien panden in St Jozefslaan eerder leeg komen te staan worden deze tijdelijk weer verhuurd (bijv aan jongeren met tijdelijk contract of Adhoc);
  • Bij Zevensprong is rekening gehouden met de inpassing van de flats met de bomen die niet verwijderd mogen worden, tevens rekening gehouden met de zichtlijnen van bestaande huizen enerzijds en de nieuwe flats anderzijds;
  • Punt van kritiek vanuit de bewoners is dat de informatieavonden geen zin hebben gehad omdat er niks met de feedback is gedaan (met name rondom de hoogte van de flats) en dat er zorgen zijn dat met name rondom de Zevensprong de wijk uitstraling verpest wordt, wat kunnen ze nu echt doen om invloed te hebben op de keuzes;
  • Wens is om voor de zomerreces een akkoord bij College om vervolgens de plannen voor te leggen bij de bewoners (tot september ruimte voor reactie) en dan daarna definitief plan;
Conclusie is dat er nog veel ontevredenheden zijn.

Deel dit bericht: