Rioolvervanging en herinrichting Keent

Op 7 oktober start aannemer Heijmans met de reconstructie in de wijk Keent te Weert, de werkzaamheden zijn eind 2020 gereed. Heijmans start aan de Louis Regoutstraat en werkt richting het zuiden. Het werk is ingedeeld in fases, voor de start van de werkzaamheden krijgt u per fase een brief met meer informatie en de telefoonnummers van de uitvoerders en de toezichthouder van de gemeente Weert. De uitvoerders Wim Linssen en Ruud van Wijlick (foto’s) zijn tijdens de werkzaamheden het aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering. Wekelijks is er op dinsdagmiddag tussen 14u en 15u ook een inloopuurtje in de bouwkeet (hoek Serviliusstraat – Lambert Gooferstraat).

Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij u vriendelijk om uw auto niet in het werkgebied op of langs de rijbaan te parkeren. U kunt gebruik maken van de bestaande parkeergelegenheden buiten het werkgebied, de gemeente voorziet verder niet in extra parkeergelegenheid tijdens de werkzaamheden.

Een aantal weken voor de start van de werkzaamheden ontvangt u ook een brief over de mogelijkheid om de voorkant van het dak van uw pand mee af te koppelen. Momenteel is dit niet wettelijk verplicht, maar door de steeds merkbaarder wordende klimaatverandering is het mogelijk dat dit in de toekomst wel verplicht wordt. Het afkoppelen wordt ondergronds uitgevoerd, gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden in uw straat. Als u ervoor kiest om mee te doen is dit gratis.

Keulerstraat nu

Image

Kerkstraat nu

Image

Keulerstraat straks

Image

Kerkstraat straks

Image

Wim Linsen
Uitvoerder Heijmans

Image

Jonas Erkelens
Toezichthouder Gemeente Weert

Image

Ruud van Wijlik
Uitvoerder Heijmans

Image