Samen aan de slag voor Keent en Moesel!

Samen aan de slag voor de toekomst van de wijken Keent en Moesel!

Samen met inwoners van de wijken Keent en Moesel maken de gemeente Weert en Wonen Limburg een plan om deze wijken klaar te maken voor de toekomst. Eén onderdeel hiervan is de aanpak van de 650 verouderde portieketage woningen. Ook nemen we de openbare ruimte, zoals de straten, trottoirs, speeltuintjes en plantsoenen hierin mee. Daarnaast nemen we het winkelaanbod, de maatschappelijke voorzieningen, de horeca, het openbaar vervoer, de sportgelegenheden, de kerk en de moskee mee in deze wijkaanpak. Uiteraard met aandacht voor duurzaamheid, rekening houdend met de energietransitie. Kortom, we kijken naar het totaalplaatje.

Waar staan we nu? We zijn volop aan de slag met het verzamelen en verwerken van alle informatie die we inmiddels al bij heel wat wijkbewoners hebben opgehaald. Naast persoonlijke gesprekken met zo’n 170 bewoners van de portieketagewoningen hebben we inmiddels van een 650 bewoners een ingevulde vragenlijst retour! Een prachtige score die laat zien dat velen van u geïnteresseerd zijn in hun woonomgeving. En voor ons heel belangrijke informatie zodat we weten wat u als bewoner belangrijk vindt en waar u behoefte aan heeft.

Hoe nu verder? De komende maanden zijn we vooral bezig met het zorgvuldig vertalen van alle opgehaalde informatie. Ook gaan we nog in gesprek met de wijkondernemers en andere partijen die actief zijn in Keent en Moesel zodat ook hun input meegenomen kan worden in de gebiedsvisie. Helaas heeft de coronacrisis voor de nodige vertraging gezorgd. Toch verwachten we eind 2020 de contouren met u te kunnen delen.

We houden u op de hoogte! Uw betrokkenheid willen we vasthouden. Traditioneel zou een bewonersavond een passende manier zijn om hieraan vervolg te geven. We zoeken nu naar alternatieven die passen bij de regels van het moment en waarmee we wél met iedereen in contact blijven. Hoe we dat gaan invullen, komen we na de zomer bij u op terug. De website keentmoesel.nl houden we actueel zodat u daar altijd voor de laatste stand van zaken terecht kunt.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 088-385 0800 of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Helaas is het voorlopig niet mogelijk een bezoek te brengen aan onze projectruimte aan het Oranjeplein 1a te Weert.

Image
Image