Dank wijkverpleging

Dank wijkverpleging

Bedankje voor wijkverpleging Keent

(Foto’s) Vanuit Keent Onderneemt is het idee gekomen om de zorgbehoevende bewoners van Keent die als gevolg van de Corona maatregelen nu veelal alleen zijn en hun huis niet uit durven, een hart onder de riem te steken.

Samen met de wijkverpleging hebben zij er afgelopen week voor gezorgd dat bij 35 van de thuiszorg cliënten een “handjevol gezondheid” (een appel en een peer) bezorgd werd met daarbij het kaartje van “Woorden voor Weert” (een initiatief van CMR Rijmpjes in samenwerking met verschillende ondernemers en Weertenaren. Een uniek, op maat geschreven, troostend rijmpje voor Weert tijdens de Corona crisis als hart onder de riem voor de inwoners en een bedankje voor ons zorgpersoneel. De volledige opbrengst — na aftrek van de drukkosten — zal worden geschonken aan het zorgpersoneel van het SJG en Land van Horne.)

Ook de wijkverpleegkundigen zelf hebben van Keent Onderneemt een “Woorden voor Weert” kaartje gekregen met daarbij een bos bloemen. Om deze groep medewerkers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor wat ze voor deze Keentenaren allemaal doen, ook in deze lastige tijden en ook toen er nog onvoldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. Keent Onderneemt is erg blij met deze betrokken wijkverpleegkundigen in onze wijk! Hun waardering is groot.

Keent Onderneemt (gesitueerd in het KeenterHart) is als gevolg van Corona momenteel gesloten. Zodra het kan gaan we weer open inclusief de wekelijkse Aanschuiftafel zorg op maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Medewerkers van de wijkverpleging zijn dan aanwezig voor al je zorgvragen.

 

Bron: Weertdegekste